THƯƠNG HIỆU TẦNG 5

Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Trung tâm thể dục thể thao


Tầng 5F

TOPART
Giáo dục


Tầng 5F

ILA

Giáo dục


Tầng 5F

OPERATION SMILE

Sức khỏe


Tầng 5F