GIẢI TRÍ – HỌC TẬP

Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

LÀNG XÌ TRUM
Đồ chơi & Trẻ em


Tầng 3F-14

BIG FUN
Đồ chơi & Trẻ em


Tầng 3F-K06-07

CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Trung tâm thể dục thể thao


Tầng 5F

TOPART
Giáo dục


Tầng 5F

ILA

Giáo dục


Tầng 5F

OPERATION SMILE

Sức khỏe


Tầng 5F

WALL STREET ENGLISH

Giáo dục


Tầng 6F

VNVC

Sức khỏe


Tầng 6F-03-04

PHOTO TIME

Giải trí & Dịch vụ


Tầng 6F-K01

CGV Giải trí


Tầng 7F