GIỜ HOẠT ĐỘNG

Khu vực Trung tâm thương mại

09:30 – 22:00

STARBUCKS | Tầng 1
07:00 – 22:00

HAIDILAO | Tầng 4
10:00 – 02:00

ILA | Tầng 5
Thứ Hai đến Thứ Sáu | 10:00 – 20:30
Thứ Bảy & Chủ nhật | 07:00 – 19:00

OPERATIONSMILE | Tầng 5
Thứ Hai đến Thứ Sáu | 08:00 – 17:30
Thứ Bảy & Chủ nhật | Có thể làm việc ngoài giờ

VNVC | Tầng 6
07:00 – 18:00

THE COFFEE BEAN & TEA LEAF | Tầng 1
6:30 – 0:00

CALIFORNIA FITNESS & YOGA | Tầng 5
Thứ Hai đến Thứ Sáu | 06:00 – 23:00
Thứ Bảy & Chủ nhật | 08:00 – 22:00

TOPART | Tầng 5
Thứ Ba đến Thứ Sáu | 14:00 – 20:00
Thứ Bảy & Chủ nhật | 08:00 – 20:00

WALL STREET ENGLISH | Tầng 6
09:00 – 21:00

CGV | Tầng 7
08:00 – 02:30