THƯƠNG HIỆU TẦNG 2

Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7

TIMBERLAND
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2F-01

THE NORTH FACE
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2F-01

GIORDANO
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2F-02

MUJOSH
Mắt kính, Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2F-03

SKECHERS
Thời trang, Thể thao & Phụ kiện


Tầng 2F-04

CHARLES TYRWHITT
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2F-05

GIGI
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2F-06

XTEP
Thời trang, Thể thao & Phụ kiện


Tầng 2F-07-08

NIKE
Thời trang, Thể thao & Phụ kiện


Tầng 2F-09

MATSUKIYO
Mỹ phẩm


Tầng 2F-10-11

SNEAKERBUZZ
Thời trang, Thể thao & Phụ kiện


Tầng 2F-12

IORA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2F-13

JEANSWEST
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2F-13

NAUTICA
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2F-13

SAMSONITE
Vali & Phụ kiện du lịch


Tầng 2F-15

PUCINI
Giày dép, Túi xách & Phụ kiện


Tầng 2F-16

JACQ
Giày dép, Túi xách & Phụ kiện


Tầng 2F-17

LUG.VN
Vali & Phụ kiện du lịch


Tầng 2F-18

GLEA.VN
Vali & Phụ kiện du lịch


Tầng 2F-18

TUBALO.VN
Vali & Phụ kiện du lịch


Tầng 2F-18

LINING
Thời trang, Thể thao & Phụ kiện


Tầng 2F-19

ADIDAS
Thời trang, Thể thao & Phụ kiện


Tầng 2F-20-21

NERDY
Thời trang & Phụ kiện


Tầng 2F-22

PNJ
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 2F-K01

SJC
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 2F-K02

PRIMA ART
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 2F-K03

SABLANCA
Giày dép, Túi xách & Phụ kiện


Tầng 2F-K04-05

CARLO RINO
Giày dép, Túi xách & Phụ kiện


Tầng 2F-K06

KIPLING
Giày dép, Túi xách & Phụ kiện


Tầng F2-K06A

TAN TAN WATCH
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 2F-K07

CASIO
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 2F-K08

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG
Đồng hồ & Trang sức


Tầng 2F-K09