" " " "

Lương thưởng đã về, nôn nao sắm Tết. Skechers lì xì DEAL GIẢM ĐẬM SÂU áp dụng trên tổng bill 🐲

Lương thưởng đã về, nôn nao sắm Tết. Skechers lì xì DEAL GIẢM ĐẬM SÂU áp dụng trên tổng bill 🐲
(𝘗𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘴𝘤𝘳𝘰𝘭𝘭 𝘥𝘰𝘸𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘌𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘩)
 
💥. Mua 2 giảm ngay 10%
💥 Mua từ 3 giảm ngay 15%
⏰ Duy nhất từ ngay hôm nay – 31.01
📍 Đến ngay: Skechers Hùng Vương Plaza, tầng 2
_____
 
Celebrate Tet with Skechers! Buy more save more 🐲
💥 Buy 2 items and get 10% off
💥 Buy 3 or more items and get 15% off
⏰ From January 19th to January 31st.
🏃 Come to Skechers Hung Vuong Plaza, 2nd Floor. Don’t miss out on this amazing offer!