" " " "

LEVI’S END OF SEASON SALE | MÙA SALE TIẾP NỐI, KHUYẾN MÃI LÊN ĐẾN 70%++

LEVI’S END OF SEASON SALE | MÙA SALE TIẾP NỐI, KHUYẾN MÃI LÊN ĐẾN 70%++

Chỉ từ 𝟐𝟕/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑 đến hết 𝟑/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑, Levi’s mang đến cho bạn cơ hội mua sắm những sản phẩm thời trang ưng ý với mức giá siêu tiết kiệm lên đến 𝟕𝟎%++. Mua sắm ngay với những ưu đãi cộng thêm của Levi’s:
Giảm 𝟑𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 cho hóa đơn từ 𝟑,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 sau giảm giá

Giảm 𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 cho hóa đơn từ 𝟐,𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 sau giảm giá

(*) Danh sách cửa hàng tham gia:

(*) ACFC Online:

Số lượng có hạn và các sản phẩm có thể khác nhau tại các cửa hàng.
Hãy liên hệ với nhân viên cửa hàng để biết thêm thông tin chi tiết.

LEVI’S END OF SEASON SALE | CONTINUING SALE SEASON, DISCOUNT UP TO 70% ++

From 𝟐𝟕/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑 to 𝟑/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑, Levi’s gives you the opportunity to shop for your favorite fashion products with super savings up to 𝟕𝟎% ++. Shop now with Levi’s extra offers:

Discount 𝟑𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 for bills from 𝟑,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 after discount Discount 𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 for bills from 𝟐,𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 after discount.

(*) Store List:

(*) ACFC Online:

Products’ and models’ quantity can vary across different stores.
Contact the store staff for more details