" " " "

END OF SEASON SALE | MUA SẮM CÙNG DOCKERS VỚI ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 70%++

END OF SEASON SALE | MUA SẮM CÙNG DOCKERS VỚI ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 70%++

Bạn muốn mua sắm thả ga mà không lo về giá cả? Hãy đến với Dockers với ưu đãi lên đến 𝟕𝟎%++ cho những sản phẩm thời trang nam chất lượng cao.

Đừng bỏ lỡ cơ hội này để sở hữu những món đồ từ Dockers với mức giá hấp dẫn. Mua sắm ngay cùng những ưu đãi cộng thêm của Dockers:
Giảm 𝟑𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 cho hóa đơn từ 𝟑,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 sau giảm giá

Giảm 𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 cho hóa đơn từ 𝟐,𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 sau giảm giá

Áp dụng từ ngày 𝟐𝟕/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑 đến hết ngày 𝟑/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 tại các cửa hàng Dockers trên toàn quốc.

Điều kiện áp dụng:
(*) DS Cửa hàng:
(*) ACFC Online:
(*) Số lượng sản phẩm và mẫu có thể khác nhau tại các cửa hàng.
(*) Liên hệ nhân viên cửa hàng để biết thêm chi tiết.

END OF SEASON SALE | SHOP WITH DOCKERS WITH DISCOUNT UP TO 70% ++

Do you want to shop freely without worrying about the price? Come to Dockers with discounts up to 𝟕𝟎% ++ for high-quality men’s fashion products. Don’t miss this opportunity to own items from Dockers at attractive prices. Shop now with Dockers extra offers:
Discount 𝟑𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 for bills from 𝟑,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 after discount

Discount 𝟐𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 for bills from 𝟐,𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 after discount

Apply from 𝟐𝟕/𝟏𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑 to 𝟑/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 at Dockers stores nationwide.

Terms and conditions apply:
(*) Store List:
(*) ACFC Online:
(*) Products’ and models’ quantity can vary across different stores.
(*) Contact the store staff for more details