" " " "

𝐅𝐔𝐋𝐅𝐈𝐋𝐋 𝐎𝐔𝐓𝐅𝐈𝐓𝐒 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐋𝐄𝐕𝐈’𝐒 𝐂𝐀𝐏 🧢

𝐅𝐔𝐋𝐅𝐈𝐋𝐋 𝐎𝐔𝐓𝐅𝐈𝐓𝐒 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐋𝐄𝐕𝐈’𝐒 𝐂𝐀𝐏 🧢
 
Từ ngày 𝟮𝟭/𝟬𝟯 – 𝟯𝟭/𝟬𝟯/𝟐𝟎𝟐𝟑, Levi’s đặc biệt dành tặng đến khách hàng nón thời trang trị giá đến 𝟔𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 khi mua hóa đơn nguyên giá từ 𝟐.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃. 
 
Đến ngay cửa hàng Levi’s gần bạn, để thỏa thích chọn cho mình những items mới nhất và nhận được ưu đãi cực hấp dẫn! 
 
Điều kiện áp dụng: 
(*) Áp dụng tại tất cả cửa hàng Levi’s toàn quốc: https://levi.com.vn/store-locator/ 
(*) Liên hệ nhân viên cửa hàng để biết thêm chi tiết 
 
#LiveInLevis
—-
𝐅𝐔𝐋𝐅𝐈𝐋𝐋 𝐎𝐔𝐓𝐅𝐈𝐓𝐒 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐋𝐄𝐕𝐈’𝐒 𝐂𝐀𝐏 🧢 
From 𝟮𝟭/𝟬𝟯 – 𝟯𝟭/𝟬𝟯/𝟐𝟎𝟐𝟑, Levi’s is offering customers stylish caps valued up to 𝟔𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 when making a full-price purchase of 𝟐.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 or more.
 
Visit your nearest Levi’s store to explore the latest items and enjoy this amazing offer!
 
Terms and conditions apply:
(*)  Apply at all 𝐋𝐞𝐯𝐢’𝐬® stores nationwide: 
https://levi.com.vn/store-locator/
(*) Contact store staff for more details.
#LiveInLevis #HungVuongPlaza