Thật hào hứng để thông báo với bạn rằng một ưu đãi đặc biệt đang diễn ra vào tháng 4/2024!

Thật hào hứng để thông báo với bạn rằng một ưu đãi đặc biệt đang diễn ra vào tháng 4/2024!
💥 MUA 1 GIẢM 20%
💥 MUA 2 GIẢM 40%
 
Áp dụng tất cả sản phẩm nguyên giá từ 01.04 – 25.04
 
Hãy nhanh đến cửa hàng mua sắm thỏa ga nào!
_________________
We are thrilled to announce our special offer in April of 2024!
💥 𝐁𝐔𝐘 𝟏 𝐆𝐄𝐓 𝟐𝟎% 𝐎𝐅𝐅
💥 𝐁𝐔𝐘 𝟐 𝐆𝐄𝐓 𝟒𝟎% 𝐎𝐅𝐅
 
Applied for all of full-price items from 01.04 to 25.04
 
Hurry! Enjoy your shopping at our official stores.
#Timberland #Timberlandvn #Timberlandvietnam #HungVuongPlaza