Gyu Shige – Ngưu Phồn TẶNG 100 PHẦN ‘MÁ HEO’ cho 100 nhóm 03 khách

ĐẶT BÀN TRƯỚC – TẶNG LIỀN MÓN NGON

TẶNG 100 PHẦN ‘MÁ HEO’ cho 100 nhóm 03 khách đặt bàn trước mỗi ngày qua Website hoặc Hotline nhà hàng Gyu Shige – Ngưu Phồn.

🟩 Website: https://gyushige.com.vn/reservation/

🟥 Hotline: (028) 3853 1177 – (028) 3853 1199

—————

⏰ Thời gian: 29/09 – 11/10/2023.

🏡 Áp dụng tại Gyu Shige – Ngưu Phồn Hùng Vương Plaza, Quận 5, TP. HCM.