Black Friday – Black Seven Days: Khuyến mãi khủng từ thương hiệu Gustavo Gano

Black Friday – Black Seven Days: Khuyến mãi khủng từ thương hiệu Gustavo Gano cho tuần lễ Black Friday
 
⏰ Từ 24/11 đến 30/11.
 
✨ Giảm giá đến 70% một số sản phẩm
✨ Giảm 25% cho sản phẩm mới
✨ Giảm thêm 10% cho hóa đơn từ 1 triệu đồng.
 
#HungVuongPlaza